Metody

PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie, to obecnie jedna z najlepiej znanych filozofii i koncepcji terapeutycznych w rehabilitacji.

Początkowo metoda wykorzystywana w rehabilitacji pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane oraz cierpiących na zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego. Z czasem zdano sobie sprawę, że metoda ta daje również pozytywne efekty w pracy z pacjentami z różnymi chorobami.

W Impuls Centrum Rehabilitacji metoda PNF stosowana jest w leczeniu pacjentów z objawami neurologicznymi, urazowymi oraz ortopedycznymi. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom pomagamy pacjentowi w osiągnięciu najwyższego poziomu funkcjonalnego.

Ortopedyczna Terapia Manualna w Cyriaxa ma na celu leczenie uszkodzeń tkanek narządu ruchu. Opiera się na precyzyjnej diagnozie, która obejmuje szczegółowy wywiad z pacjentem oraz badanie kliniczne.

Terapeuta, wyciągając wnioski z postawionej diagnozy, wdraża możliwie najlepiej dostosowany do danego przypadku proces leczenia.

Terapia może składać się między innymi z:

 • głębokiego masażu poprzecznego – przydatnego w leczeniu więzadeł, mięśni i ścięgien, przyspieszającego gojenie świeżych urazów oraz pozytywnie wpływającego na leczenie przewlekłych dysfunkcji,
 • manipulacji i trakcji – technik stosowanych w celu przygotowania kończyn do terapii przewlekłych uszkodzeń więzadeł i ścięgien oraz w celu zredukowania przepukliny kręgosłupa,
 • mobilizacji – technik mających na celu przywrócenie ruchomości stawów i kręgosłupa.

Metoda Cyriaxa pozwala osiągnąć świetne efekty w wypadku:

 • dyskopatii wszystkich odcinków kręgosłupa,
 • zespołu przeciążeniowego mięśni i ścięgien (na przykład zespołu bólowego barku, łokcia tenisisty, golfisty, uszkodzenia ścięgna Achillesa),
 • uszkodzeń więzadeł,
 • kontuzji powstałych w wyniku uprawiania sportu.

Metoda obejmuje kompleksowy system badania i leczenia pacjentów posiadających ortopedyczne dysfunkcje narządu ruchu, powstałe w wyniku przeciążenia, urazów lub zapaleń.

Terapeuta przeprowadza dokładną analizę dolegliwości pacjenta, dzięki czemu lokalizuje tkanki, których dotyczą dysfunkcje. Na podstawie diagnozy opartej na wynikach precyzyjnych manualnych testów różnicowych dostosowuje następnie sposób terapii manualnej – może skupiać się na stawach, nerwach, mięśniach albo wszystkich tkanek jednocześnie.

Terapia Tensio Taping urozmaicona o elementy diagnostyki i koncepcji FDM (dotyczącej dystorsji powięzi mięśniowych) to jedna z najskuteczniejszych technik manualnych, które stosujemy podczas rehabilitacji tkanek miękkich, a więc mięśni i powięzi.

Polega na dokładnym zdiagnozowaniu deformacji tkanek miękkich za pomocą obserwacji mowy ciała pacjenta oraz gestykulacji. Służą do tego innowacyjne plastry Tensio, które powstały przy wsparciu czołowych niemieckich fizjoterapeutów, we współpracy z renomowanym niemieckim Instytutem Osteopatii Powięziowej (IFO).

Ta wyjątkowa forma terapii może być stosowana w leczeniu urazów sportowych, profilaktyce, neurologii, ortopedii, onkologii, a nawet medycynie estetycznej. Pomaga leczyć zwłaszcza ograniczenia ruchu i problemy o podłożu nerwowo-mięśniowym.

Dzięki zastosowaniu terapii tkanek miękkich diagnozujemy oraz leczymy dysfunkcje w obrębie mięśni, więzadeł, ścięgien i torebek stawowych. Metoda ta pozwala skutecznie walczyć z przykurczonymi mięśniami oraz eliminować powracający ból.

Terapia tkanek miękkich obejmuje:

 • PIR (poizometryczną relaksację mięśni),
 • MET (techniki energizacji mięśniowej),
 • mięśniowo-powięziowe rozluźnianie,
 • terapię punktów spustowych,
 • Techniki Aktywnego Rozluźniania.

Neurac, czyli nerwowo-mięśniowa (re)aktywacja, to norweska metoda, która wykorzystuje odpowiednia ćwiczenia terapeutyczne po to, by odtworzyć właściwą kontrolę nerwowo-mięśniową. Dzięki aktywowaniu głębokiego układu mięśni stabilizujących oraz pobudzeniu układu mięśni powierzchownych metoda Neurac pozwala na leczenie schorzeń ortopedycznych, takich jak urazy spowodowane zabiegami chirurgicznymi lub intensywnym wysiłkiem fizycznym.

To metoda wymyślona przez Briana Mulligana z Nowej Zelandii, która przyczyniła się do rozwoju technik rehabilitacyjnych oddziałujących na stawy oraz układ nerwowo-mięśniowy. Terapia wykorzystująca Mulligan Concept jest całkowicie bezbolesna i pozytywnie wpływa na poprawienie funkcjonalności układu ruchu. Przyspiesza proces rehabilitacji.