Fizykoterapia

Fizykoterapia to forma leczenia, w której wykorzystywane są bodźce fizykalne wytwarzane przez specjalistyczne urządzenia, takie jak aparaty wytwarzające energię cieplną, prądy małej i dużej częstotliwości, promieniowanie świetlne lub ultradźwięki. Ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie stanów bólowych, zapalnych oraz obrzękowych.

W Dentica Rehabilitacja w Wąbrzeźnie fizykoterapia obejmuje między innymi:

  • biostymulację laserową,
  • leczenie ultradźwiękami,
  • rehabilitację polem magnetycznym,
  • elektroterapię (galwanizacja, jonofreza, prądy).

Fizykoterapię można uzupełnić innymi metodami rehabilitacji, np. ćwiczeniami czy masażem.